Ansatte

Følg oss

Ansatte

 

Dr. Vinyl består av seks ansatte, der hver enkelt har en bestemt rolle i bedriften. Samtidig er det verdifullt for oss til en hver tid å samarbeide som en felles gruppe, og jobbe i et faglig sterkt team. Rollene har blitt fordelt etter interesser og styrker. På grunnlag av dette har stillingsfordelingen kommet hver enkelt til gode. Vi har nøkkelkompetanse til det vi skal drive med, tilgang på teknisk utstyr og et sterkt kontaktnettverk med spesialister som innehar en høy teknisk kompetanse og erfaring som er relevant til bruk av lydutstyr. Vi kommer til å bruke kontaktnettverk og ressurser aktivt i oppstarten, for å styrke opp bedriften og videre drift.

 

 

 

Daglig leder, teknisk ansvarlig og styremedlem:

Alexander Stengel Synstad

 

 

 

 

 

Økonomisjef og styremedlem:

Marius Heimdal

 

 

 

 

 

Distribusjonssjef og styreleder:

Karine Sætra-Pedersen

 

 

 

 

Markedsføringssjef og styremedlem:

Mads Ostad

 

 

 

 

 

Salgssjef /-kunde ansvarlig og styremedlem:

Thea Madeleine Nyberg

 

 

 

 

 

Produksjonssjef og styremedlem:

Andreas Heien.