Om oss

Følg oss

Om oss

 

Dr. Vinyl er en ungdomsbedrift bestående av seks elever ved Dahlske Videregående i Grimstad. Vi har som mål å etablere og drifte en velfungerende, selvstendig ungdomsbedrift. Tjenesten vi vil tilby er konvertering og etterbehandling av eldre analoge musikkformater som plater, spolebånd og kassetter, og konvertere dette til et digitalformat. Dette åpner muligheten til at våre kunder kan spille av formatene. Dette gjelder formater som vanlige folk kanskje har tatt vare på, men ikke lenger får avspilt i mangel på utstyr og/eller vil ta vare på for ettertiden. Dette kan være gamle familieopptak så vel som eldre musikkopptak og opptak fra radio. Som en del av prosessen rundt etterbehandlingen ved konvertering av vinyl, vil rens av plater med platevasker spille en sentral rolle for å kunne sikre et best mulig sluttprodukt.

 

Vi vil også kunne tilby service/overhaling på platespillere og vurderer å tilby rens av plater med platevasker. På sikt vil hovedfokus og spesialkunnskapen i bedriften bli på konvertering, men vi vil også undersøke om det er et marked for service/overhaling av platespiller og rens av plater nå i oppstartsfasen. Platespillerservice er et miljøvennlig tilbud og et alternativ til kjøp av ny platespiller. Tiltaket fremmer gjenbruk og bringer «nytt liv» i gammelt utstyr.